Антагонисти на рецептора

 
Серотониновите (5-НТЗ) рецепторни антагонисти блокират повръщащия рефлекс чрез инхибиране на 5-НТЗ рецепторите в центъра на повръщане, хеморецепторната задействаща зона и в тънките черва.

5-НТЗ рецепторни антагонисти се използват за лечение на гадене и повръщане, предизвикани от цитотоксични лекарства.

Медицински състояния, свързани с 5НТЗ рецепторни антагонисти