Лечение на възрастен хогкинов лимфом (pdqto): лечение [] – напреднал благоприятен хочкинов лимфом

Комбинациите от лекарства, описани в този раздел, включват следното

Симптомите на неходжкинов лимфом могат да включват; Безболезнено подуване на един или повече лимфни възли, без скорошна инфекция. Подуването може да бъде периодично; Подуване, натрупване на течности или болка в корема; Недостиг на въздух, хрипове или кашлица; Кърваво изпражнение или повръщане; Оток на лицето, шията и ръцете; Блокиране на потока на урината; Костна болка; Необяснима загуба на тегло в размер на 10% от телесното тегло в продължение на шест месеца; Треска с продължителност най-малко 14 последователни дни, обикновено в …

ABVD терапията от 6 до 8 месеца е толкова ефективна, колкото и 12-месечния MOPP, редуващ се с ABVD, и двете са по-добри от MOPP сами по отношение на преживяемостта без провал (FFS) (50% спрямо 36% [2, 3] [Степен на доказателства: 1iiA] Проучването за сравняване на ABVD с MOPP / ABV хибрида показва еквивалентна ефикасност при FFS и обща преживяемост (OS), но увеличените токсични ефекти в хибрида Особено от второ злокачествено заболяване. [4] [Ниво на доказателства: 1iiA]

Проспективно, рандомизирано проучване от Медицинския изследователски съвет (MRC) (MRC-UKLG-LY09) от 807 пациенти сравнява ABVD с две мултилекарствени режими, включващи също етопозид, хлорамбуцил, винкристин и прокарбазин. При 52-месечно проследяване на медицината, 3-годишната преживяемост без инциденти е била 75% (доверителен интервал [CI], 71% -79%) за всичките три режима и 88% до 90% OS (CI, 84% -93%) и за трите режима, но има значително по-малко токсични ефекти при ABVD [5] [Ниво на доказателства: 1iiA]

Проспективно, рандомизирано проучване на 331 пациенти сравнява ABVD с ескалирано BEACOPP, заедно с планирана трансплантация на автоложни стволови клетки след реиндукционна химиотерапия за рецидивирала или резистентна болест. При 61-месечно проследяване, въпреки че 7-годишната свобода от първа прогресия е благоприятствала ескалацията на BEACOPP (73% срещу 85%, P = .004), 7-годишната ОС не е статистически различна (84% срещу 89% P = .39). [6] [Ниво на доказателства: 1iiA] Ескализираният BEACOPP е свързан с повишена честота на миелодисплазия и остра миелогенна левкемия (3% -4%). Консолидация за повечето пациенти и нива на преживяемост, сравними с тези с ABVD [8, 9, 10] [Ниво на доказателства: 1iiA]